ΙΕΠ: Ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής εποπτών και εκπονητών για την επικαιροποίηση των 123 Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπ/σης

Tο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) προχωρεί στην υλοποίηση μιας μεταρρυθμιστικής δράσης, που συνίσταται στην αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα γνωστικά αντικείμενα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου (συνολικά 123 νέα Προγράμματα Σπουδών) και στη συνακόλουθη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Πρόκειται για μια σε βάθος μεταρρύθμιση του περιεχομένου σπουδών όλων των βαθμίδων της...