ΙΕΠ: Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας – Τεύχος 43. Ιανουάριος 2014 – Δεκέμβριος 2014

Με το τεύχος 43 του Δελτίου Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας συμπληρώνονται είκοσι επτά χρόνια βιβλιογραφικής ενημέρωσης και καταγραφής των τάσεων της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής έρευνας.   Το Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 υλοποιώντας μια προσπάθεια του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να εφοδιάσει την εκπαιδευτική κοινότητα με έναν έγκυρο βιβλιογραφικό οδηγό, ένα χρηστικό εργαλείο, βοήθημα στις αναζητήσεις των εκπαιδευτικών για ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις στον κλάδο τους.   Έκτοτε, η εξέλιξή του από την έντυπη στην ηλεκτρονική μορφή, η αξιοποίηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και η ευρεία ανταπόκριση του αναγνωστικού κοινού, οδήγησαν σε μια σειρά τροποποιήσεων όσον αφορά τον τρόπο αποδελτίωσης και επεξεργασίας των βιβλιογραφούμενων περιοδικών.   Στο τεύχος αυτό αποδελτιώνονται πολλές περιοδικές εκδόσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές,...