Ε.Ε.Φ.: Μοριoδοτούμενο Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ υλοποιεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 μοριοδοτούμενο επιμορφωτικό σεμινάριο 400 ωρών με θέμα«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς μόνιμους και ωρομίσθιους Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

Στελέχη της εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Φοιτητές που τους ενδιαφέρει η εκπαίδευση στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Διάρκεια:400 ωρών

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα 

Πόλεις διεξαγωγής Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα,Κοζάνη

(Σάββατο 10:00 – 14:00, Κυριακή 10:00- 14:00) και τμήμα εξ αποστάσεως

Με το πέρας των μαθημάτων,θα δοθεί στους συμμετέχοντες

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθεισών Ενοτήτων, υπογεγραμμένο από το ΚΕΚ του Πανεπιστημίου.

Θεματικές Ενότητες . . .