Ε.Ε.Φ.: Επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM».
ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Σκοπός του παρόντος προγράμματος εξειδίκευσης είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η
παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό και την
υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM από εκπαιδευτικούς.
Σε ένα πρόγραμμα STEM (Science Technology Engineering Mathematics) οι
μαθητές καλούνται ομαδοσυνεργατικά να λύσουν ένα πρόβλημα με τη συνδυασμένη
χρήση των Φυσικών Επιστημών, των Μαθηματικών και της Μηχανικής/Τεχνολογίας.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση των Θετικών Επιστημών τονίζουν την
ανάγκη οι μελλοντικοί επιστήμονες να μπορούν να είναι σε θέση να λύνουν
προβλήματα συνδυάζοντας γνώσεις και ικανότητες από τα Μαθηματικά, τις Φυσικές
Επιστήμες (Φυσική, Χημεία κλπ) αλλά και την Τεχνολογία και την επιστήμη της
Μηχανικής.
Έτσι, αυξάνεται η ανάγκη για εκπαιδευτικούς που μπορούν να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα STEM .
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: . . .