ΟΛΜΕ: Κείμενο/Σχόλιο της Ε.Ι. (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών) σχετικά με την έκθεση του ΟΟΣΑ

Η πανδημία του Covid-19 έδειξε ότι οι Εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντικατασταθούν με την Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία ΦΕΒΡ 2021 Η Ε.Ι. σχολιάζει τη δημοσίευση του ΟΟΣΑ με τίτλο ‘Μαθητές με υψηλές επιδόσεις; Τι μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία’. Η έκθεση επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τις ψηφιακές τεχνολογίες στην εκπαίδευση. Η έκθεση επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των ερευνητικών εργαλείων του ΟΟΣΑ Διεθνής Έρευνα Διδασκαλίας και Μάθησης (ΤΑLIS) και του Προγράμματος  Διεθνούς Μαθητικής Αξιολόγησης (PISA). Βασίζεται σε στοιχεία από τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του ΟΟΣΑ το 2018 και που ήταν χώρες που είχαν ήδη συμμετάσχει και στα  TALIS/PISA του 2018. Οι χώρες που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη  έρευνα...