Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών: Πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης»

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδος, στο πλαίσιο της οργάνωσης κι εφαρμογής προγραμμάτων, έχει σχεδιάσει το διαδραστικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης: Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα». Tο πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και προσαρμόζεται ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, την ηλικία και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2010 και σκοπός του είναι η εισαγωγή των μαθητών στη δομή, το περιεχόμενο και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια ψηφιακή βιβλιοθήκη, καθώς και στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους οι οποίες αξιοποιούνται από ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Harvard, για την παραγωγή, διαφύλαξη και διάδοση της γνώσης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο Κέντρο Ελληνικών...