ΔΟΕ: «Λειτουργία» Ειδικού Νηπιαγωγείου Σύρου

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τις καταγγελίες του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σύρου για την απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τη λειτουργία του  Ειδικού Νηπιαγωγείου Σύρου,  από τις οποίες (και τα γεγονότα που καταγγέλλονται) γίνεται σαφές ότι έχουν διαμορφωθεί συνθήκες μορφωτικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού για παιδιά με ειδικές ανάγκες, καταγγέλλει όλους αυτούς (Δήμος, Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, Υπουργείο Παιδείας) που με σειρά παραλείψεων και κακών χειρισμών ευθύνονται για την κατάσταση που επικρατεί και για την οποία δεν διαφαίνεται  επεξεργασμένη, από την πολιτεία, λύση. Η λειτουργία του Ειδικού νηπιαγωγείου Σύρου, που θα έπρεπε να εξυπηρετεί μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες,  είναι στον αέρα και αποτελεί  μια δημόσια δομή...