ΥΠΑΙΘ: Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδ. έτος 2020-21

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η εγκύκλιος για τις μετεγγραφές φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο Ειδικές κατηγορίες δικαιούμενων μετεγγραφή Μετεγγραφή τέκνων α) θυμάτων τρομοκρατίας, β) στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας Μετεγγραφή ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή πασχόντων από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπό στοιχεία Φ.151/17897/Β6/2014 (Β ́ 358) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις,ή δωρητές οργάνου ή μυελού των οστών σε συνάνθρωπο Μετεγγραφές φοιτητών κυπριακής καταγωγής Μετεγγραφές φοιτητών Ελλήνων πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης Μετεγγραφή φοιτητών-κρατούμενων σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας Μετεγγραφή κληρικών Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση 1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’...