ΑΣΠΑΙΤΕ: Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή

Το Παιδαγωγικό Τμήμα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ανακοινώνει την έναρξη ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης-εξειδίκευσης 450 ωρών με τίτλο: Ειδική αγωγή μαθησιακές δυσκολίες: Διάγνωση, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις και Συμβουλευτική για το έτος 2019 οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση των εν ενεργεία και μελλοντικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας (γενικής και επαγγελματικής) και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όσων στελεχώνουν δομές ειδικής αγωγής(Ε.Ε.Π) στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη και ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων διαχείρισης της διαφορετικότητας στο γενικό και ειδικό σχολείο βάσει των αρχών τηςσυμπεριληπτικής εκπαίδευσης . Οφέλη για τους συμμετέχοντες: Ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε θέματα ειδικής αγωγής...