Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Ημέρες καριέρας για νέους ερευνητές – 2018

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Νοεμβρίου εκδήλωση για τις Ημέρες Καριέρας για νέους ερευνητές στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Στο πάνελ για τις πολιτικές και τα προγράμματα για τη συγκράτηση ανθρώπινου δυναμικού συμμετείχε και ο Ειδικός Γραμματέας ΤΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γ. Ιωαννίδης.

Οι Ημέρες Καριέρας για νέους ερευνητές συνεχίζονται και στις 28 Νοεμβρίου και έχουν ως στόχο να φέρουν σε επαφή ερευνητές υψηλών προσόντων με εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν και να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο πλαίσιο της διασύνδεσης της ερευνητικής του δραστηριότητας με την αγορά εργασίας και την κοινωνία οργανώνει στις 27 και 28 Νοεμβρίου “Ημέρες καριέρας” για νέους ερευνητές με στόχο να . . .