ΥΠΠΕΘ: Αντικατάσταση ειδικοτήτων του τομέα Μηχανολογίας για το σχ. έτος 2018-19!

Απόφαση με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/83241/Δ4/21-05-2018 (Β΄ 1890) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄83)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ Φ20/107330/Δ4/28-06 2018 (Β΄ 2635) και Φ20/121377/Δ4/17-07-2018 (Β΄3371) όμοιές της, υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας κ. Μ. Τζούφη. Με την, με ημερομηνία 13/2/2019, απόφαση αντικαθίστανται ειδικότητες του τομέα Μηχανολογίας σε δύο ΕΠΑΛ (1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Μοιρών και 1ο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Λαγκαδά) για το τρέχον σχολικό έτος! Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση