Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης: Δημοσιεύθηκε ο κανονισμός λειτουργίας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Υπουργική Απόφαση με θέμα; Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση. Τα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) έχουν ως σκοπό την ενδυνάμωση και την προώθηση της συνεργασίας, καθώς και τον συντονισμό του έργου των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., για τη διασφάλισητης ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά τηςγνωστικής και ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης. Σκοπός των Σ.Δ.Ε.Υ. είναι ειδικότερα:α) η προώθηση της συνεργασίας, ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων...