ΥΠΑΙΘ: Ενδεικτική διάρθρωση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιο με θέμα: Ενδεικτική διάρθρωση του εβδομαδιαίου ωρολόγιου προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο προτείνεται ο κατ΄ ελάχιστον διαχωρισμός του συνόλου των τμημάτων της σχολικής μονάδας σε δύο σταθερές ομάδες (ΟΜΑΔΑ Ι και ΟΜΑΔΑ ΙΙ). Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων για κάθε ομάδα μπορεί ενδεικτικά να διαμορφωθεί ως ακολούθως: Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο