ΟΛΜΕ: Ερωτηματολόγιο προς τις ΕΛΜΕ για δομές εκπαίδευσης προσφύγων

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε μεταξύ άλλων και ζητάει από τις ΕΛΜΕ στις περιοχές των οποίων λειτουργούν δομές εκπαίδευσης προσφύγων τα παρακάτω στοιχεία: Εκπαιδευτικές δομές Αριθμός ιδρυμένων και λειτουργουσών τάξεων υποδοχής ανά βαθμίδα (γυμνάσιο-λύκειο). Αριθμός ιδρυμένων και λειτουργουσών ΔΥΕΠ ανά βαθμίδα (γυμνάσιο-λύκειο) Τρόπος μετακίνησης μαθητών/-τριών στα σχολεία όπου φοιτούν από τις δομές φιλοξενίας. Μαθητές/-τριες Αριθμός μαθητών/-τριών που φοιτούν σε Τ.Υ., ΔΥΕΠ, σε σχολεία χωρίς Τ.Υ. και ΔΥΕΠ, σε διαπολιτισμικά σχολεία και σε ΕΠΑΛ.   Αριθμός μαθητών/-τριών που είναι ασυνόδευτοι ανήλικοι/-ες. Πόσα προσφυγόπουλα δεν φοιτούν σε κάποια από τις παραπάνω δομές. Εκπαιδευτικοί Αριθμός Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων ανά δομή και περιφερειακή διεύθυνση. Κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό των δομών αυτών. Επίσης το ΔΣ...