ΥΠΠΕΘ: Καθορισμός του αναγκαίου αριθμού αντιτύπων εκδόσεως Ιδρύματος Ευγενίδου που θα διανεμηθούν στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. κατά το σχ. έτος 2018-19, καθώς και του χρόνου παράδοσης των αντιτύπων

Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των αναγκαίων αντιτύπων εκδόσεως Ιδρύματος Ευγενίδου που θα διανεμηθούν κατά το σχ. έτος 2018-19 για τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών των Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και η διαδικασία παραλαβής και διανομής τους από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”» (Ι.Τ.Υ.Ε.) υπέγραψαν η Υφυπουργός Παιδείας κ. Μ Τζούφη και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκης Το σύνολο των 31.000 αντιτύπων (διδακτικά βιβλία και συνοδευτικό υλικό) παραδίδεται από το Ίδρυμα Ευγενίδου στο Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την έκδοση της Απόφασης (1/2/2019) και η δαπάνη της μεταφοράς για την παράδοσή τους στο Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» βαρύνει το Ίδρυμα Ευγενίδου Το...