ΥΠΠΕΘ: Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2020

Απόφαση με θέμα: Παράταση προθεσμιών για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων (τακτικού διοικητικού προσωπικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 μέχρι 31-12-2020, υπέγραψε ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου.

Οι προθεσμίες των διαδικασιών για την διεξαγωγή εκλογής εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) (τακτικού και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθορίζονται ως ακολούθως: . . .