Βράβευση Διοικητικών Υπαλλήλων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Διοικούσα Επιτροπή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αναγνωρίζοντας συνολικά την αξιέπαινη προσπάθεια, που καταβλήθηκε από το διοικητικό προσωπικό με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, αποφάσισε για πρώτη φορά να καθιερώσει βραβεύσεις, οι οποίες θα απονέμονται κάθε ημερολογιακή χρονιά. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη του Ιδρύματος ο Πρόεδρος του ΕΑΠ Καθηγητής Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας και ο Αντιπρόεδρος Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας Καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος επέδωσαν βραβεία: στις κ.κ. Αλεξάνδρα Χριστακοπούλου και Θεοδώρα Φερμελή ως συντονίστριες του Γραφείου Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Τμήματος Προσωπικού και ιδιαίτερα του έργου της αξιολόγησης των μελών ΣΕΠ για την επόμενη τριετία, στην κ. Γεωργία Μάρα, ειδική σύμβουλο της...