Ένωση Ελλήνων Φυσικών: Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικών Μονάδων

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Κρατικού Πανεπιστημίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Κρατικού Πανεπιστημίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικών Μονάδων». Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α’/βάθμιας, Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), αλλά και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ) Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Υποψήφια ή και ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης Αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών Απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τη θεματολογία του προγράμματος Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:...