ΥΠΑΙΘ: Προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 47 υποτροφίες στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών. Οι θέσεις ανά χώρα. Μέχρι 21/3 η υποβολή των αιτήσεων

Πρoκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή αίτησης στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους 2022 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την προκήρυξη Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την 21-2-2022 μέχρι και την 21-3-2022 και δεν θα δοθεί παράταση Από την προκήρυξη εξαιρούνται: Όσοι υποψήφιοι Διδάκτορες επιχορηγούνται ταυτόχρονα από το Ι.Κ.Υ., κληροδοτήματα κ.α. Επιστήμονες που εμπλέκονται σε ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτούνται είτε από τοΙ.Κ.Υ. είτε μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ιδρυμάτων τους. Όσοι επιστήμονες επιλεγούν, αλλά πρόκειται να παραιτηθούν ή να συνταξιοδοτηθούν από τηνθέση τους πριν από την πραγματοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης. Όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν εκκρεμότητα λόγω...