Tagged: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

0

Συμβούλιο της Επικρατείας: Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μέχρι 12/7 η υποβολή αιτήσεων

Ανακοίνωση – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη είκοσι (20) υπαλλήλων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, εκδόθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την ανακοίνωση. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται παρακάτω, ναυποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: Αίτηση μετάταξης ή μεταφοράς, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με υποχρεωτική αναγραφή τηςθέσης...

0

ΥΠΑΙΘ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σ. έτος 2021/22 και από το ημ. έτος 2022 για το Ν. Ημισφαίριο. Τα δικαιολογητικά, οι θέσεις, τα επιμίσθια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό για το σ. έτος 2021/22 και από το ημ. έτος 2022 για το Ν. Ημισφαίριο εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ.Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την πρόσκληση. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 10-3-2021 μέχρι 28-3-2021 και ώρα 23:59. Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύληhttps://dipode-aitisi.sch.gr. Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης στο εξωτερικό...

0

Εγγραφές στα Δημοτικά από 1 έως 20 Μαρτίου: Η διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εγγραφές στο Ολοήμερο σχολείο και στα τμήματα Πρωινής ζώνης

Εγκύκλιο με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22» εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο . . . Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα υποβληθούν από 1 έως 20 Μαρτίου...

0

Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος: Πρόσκληση κατάταξης Επιτυχόντων μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Στις 14/9 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά). Τα ονόματα των επιτυχόντων

1. Ανακοινώνεται ότι καλούνται οι επιτυχόντες στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων, να παρουσιασθούν για κατάταξη στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, που εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά), την 14-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, φέροντας μαζί τους, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:  α. Την αστυνομική τους ταυτότητα,  β. Φωτοαντίγραφο του απολυτηρίου λυκείου τους,  γ. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου...

0

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: 528 Πλοίαρχοι και 466 Μηχανικοί οι θέσεις για τις Πανελλαδικές 2020. Κατανομή των θέσεων. Δικαιολογητικά

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Παιδείας ορίζονται οι θέσεις των εισακτέων στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, η κατανομή των θέσεων καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο

0

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Η προκήρυξη για τις Στρατιωτικές Σχολές. Οι Πίνακες με τον αριθμό των θέσεων. Από 13 έως 29 Μαΐου η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΣΕΙ), [Ευελπίδων (ΣΣΕ), Ναυτικών ∆οκίµων (ΣΝ∆), Ικάρων (ΣΙ), Αξιωµατικών Σωµάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωµατικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)] και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωµατικών (ΑΣΣΥ), [Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ), Πολεµικού Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Πολεµικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Έλληνες Εσωτερικούα. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη...

0

Πανελλαδικές Εξετάσεις: Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Με δύο εγκυκλίους που εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Μέσω των εγκυκλίων γίνεται ενημέρωση για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των γνωματεύσεων που αφορούν στους/στις υποψηφίους/ες (μαθητές/τριες τελευταίας τάξης και αποφοίτους), οι οποίοι/ες θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση για να συμμετάσχουν...

0

Δικαιολογητικά για την ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών

Από την Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας Δικαιολογητικά (ευανάγνωστες φωτοτυπίες) κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας για τη συγκρότηση Π.Μ. & Μισθοδοσία εκπαιδευτικών • Αστυνομική ταυτότητα. • Πτυχίο σπουδών (στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός πτυχίου) και φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας όταν υπάρχει. Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου απαιτείται το ξενόγλωσσο πτυχίο, η μετάφραση του, η ισοτιμία/αντιστοιχία από το ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο Λυκείου. •...

0

Η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το διδακτικό έτος 2019-2020

Εκδόθηκε από το ΥΠΠΕΘ η εγκύκλιος για την παράλληλη στήριξη για το διδακτικό έτος 2019-2020. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο Απαραίτητα δικαιολογητικά Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω: 1. Αίτηση του/της κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολ. έτος...

ΥΠΠΕΘ: Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις  παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας  ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ 0

ΥΠΠΕΘ: Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ

Εγκύκλιο με θέμα: Οδηγίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για σοβαρούς λόγους υγείας ή για οικογενειακούς λόγους, μέσω ΚΥΣΠΕ / ΚΥΣΔΕ, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ.

Α. Δικαιολογητικά που εκδίδονται από την ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1) Διαβιβαστικό της αίτησης της/του εκπαιδευτικού, στο οποίο μεταξύ άλλων πρέπει
απαραιτήτως να βεβαιώνεται η παρακώλυση, ή μη, της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραίτησης και λύσης της υπαλληλικής σχέσης της/του εκπαιδευτικού.

2) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών (Π.Υ.Μ.), το οποίο θα πρέπει είναι πλήρες και να αναγράφονται: . . .