ΥΠΑΙΘ: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στα ΑΕΙ Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό

Εγκύκλιος με θέμα: Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την εγκύκλιο. Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 4 έως 11 Οκτωβρίου. Δίνεται η δυνατότητα «ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών των επιτυχόντων με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής».