ΥΠΑΙΘ: Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά που θα λειτουργήσουν με το νέο διευρυμένο Ολοήμερο πρόγραμμα μέχρι 5:30μμ

τΑπό Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ (αντί 4 μμ που ίσχυε μέχρι σήμερα). Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.  Ο στόχος του διευρυμένου δωρεάν παιδαγωγικού προγράμματος είναι διττός:  Αφ’ ενός, η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης για τα...