ΥΠΑΙΘ: Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου Εκπαίδευσης στο Ευρωπαϊκό σχολείο στις Βρυξέλλες

Απόφαση με θέμα: Αλφαβητικοί Πίνακες Α) κατάταξης για προεπιλογή εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψημε απόσπαση θέσης Διευθυντή Δευτεροβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Bρυξέλλες Ι και Β)Αποκλειομένων, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.