Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.:Κριτική στο Νομοσχέδιο για τις υποστηρικτικές δομές

Με ανακοίνωση του το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε γνωστοποιεί τις θέσεις της Ένωσης σχετικά με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης:

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε.,
με αφορμή την κατάθεση σε διαβούλευση του σχεδίου νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τίτλο:
«ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», σε μια πρώτη προσέγγιση, έχει να επισημάνει τα εξής:

1. Θεωρούμε ότι οι υπό ίδρυση νέες δομές υποστήριξης της εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται
από συγκεντρωτικό προσανατολισμό και δεν στελεχώνονται επαρκώς από το
απαραίτητο προσωπικό. Αυτό θα έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να ανταποκριθούν
στοχευμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, οι οποίες είναι βέβαιο ότι
θα επιφορτιστούν με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες και επιπλέον γραφειοκρατικό έργο.
2. Σε ό,τι αφορά την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι . . .