Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες: Διεκδικητικό πλαίσιο για προσλήψεις στην εκπαίδευση, μεταθέσεις, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μετεγγραφές φοιτητών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, επαναφέρουμε επίσημα θέματα τα οποία αφορούν και επηρεάζουν άμεσα και καίρια την καθημερινότητα των πασχόντων από νόσους τους καρδιαγγειακού συστήματος και τα οποία αφορούν τον τομέα της Εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αποκατάστασης.   Ειδικότερα, διεκδικούμε: 1. Διεύρυνση της ισχύουσας περί μονίμων ή προσωρινών προσλήψεων νομοθεσίας με την εφαρμογή της καθολικά και στο χώρο της Εκπαίδευσης, Ειδικής και Γενικής, κάτι δίκαιο και κοινωνικά αποδεκτό, καθώς αφορά εξαιρετικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Νόμος 4440/2016, άρθρο 25) με τις όποιες υφιστάμενες ή μελλοντικές τροποποιήσεις αυτού. 2. Τροποποίηση του ΠΔ υπ’ αριθ. 56/2001 Μεταθέσεις Ειδικού Εκπ/κού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) και σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και...