Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Διεθνές διαδικτυακό συνέδριο OPEN CLASSROOM με θέμα: «Open and Distance Education: Real change takes place in deep crisis», 22 – 24 Οκτωβρίου 2021

Το συνέδριο «Open and Distance Education: Real change takes place in deep crisis», συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (στο πλαίσιο τoυ ευρωπαϊκoύ έργoυ «Reflecting 4 Change-R4C») την Ελληνογερμανική Αγωγή και το δίκτυο European Distance and E-Learning Network (EDEN). Το συνέδριο περιλαμβάνει εισηγήσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω της πανδημίας, πρακτικές και μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σε σχολεία στην Ευρώπη στο πλαίσιο του έργου R4C καθώς και εργαστήρια σχετικά με την «ανοιχτότητα» των σχολείων, τη διαθεματικότητα στις φυσικές επιστήμες, την υπεύθυνη έρευνα και καινοτομία κ.ά. Επίσης, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν στον μαθητικό διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό...