Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο-ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης & δια βίου μάθησης «Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης»

Δελτίο Τύπου Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης & δια βίου μάθησης «Επίλυση Συγκρούσεων και Διαχείριση Κρίσεων στο Σχολείο – Διαχείριση Σχολικής Τάξης». Το Πρόγραμμα απευθύνεται: Στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Στους/στις φοιτητές/τριες και στους/στις αποφοίτους των Παιδαγωγικών Σχολών και των Σχολών με κοινωνικό και ανθρωπιστικό προσανατολισμό. Στους επιστήμονες – ερευνητές των οποίων τα ερευνητικά ενδιαφέροντα προσανατολίζονται στο σχολικό χώρο. Στα στελέχη της τυπικής -σχολικής- εκπαίδευσης (διοικητικά και παιδαγωγικής καθοδήγησης) και σκοπεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες σε θεωρητικό επίπεδο και να οριοθετήσει έννοιες όπως η επικοινωνία, η διαπραγμάτευση, η σύγκρουση στη σχολική κοινότητα, η κρίση στον σχολικό χώρο...