ΙΕΠ: Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ Εκπαιδευτικό υλικό για τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική στο Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Οδηγοί διαφοροποιημένης παιδαγωγικής Νηπιαγωγείο Δημοτικό Γυμνάσιο