ΥΠΠΕΘ: Εγκύκλιος για τις διαδικασίες διαπίστωσης της συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας

Εγκύκλιο με θέμα: Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας – Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας, εξέδωσε το ΥΠΠΕΘ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο: 1. Στην περίπτωση που στον κατάλογο των Π.Μ.Σ. της αριθμ. 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργικής Απόφασης δεν περιλαμβάνεται κάποιο Π.Μ.Σ....