ΥΠΑΙΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Διακοπή απόσπασης

Απόφαση με θέμα: Διακοπή απόσπασης και αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022-2023. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τα ονόματα