ΥΠΑΙΘ: Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών για τις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού

Απόφαση με θέμα: Έγκριση ημερομηνιών έναρξης, λήξης, διακοπών και αργιών σχολικού έτους 2022-23 για τις ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες του εξωτερικού εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση