ΥΠΑΙΘ: Παρατάσεις θητείας, ανακλήσεις και διακοπές θητείας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. υπηρετούντων σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία

Απόφαση με θέμα: Παρατάσεις θητείας, ανακλήσεις και διακοπές θητείας εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε.υπηρετούντων σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση