Διαγωνισμός STEM STARS GREECE Μάιος 2021

Ο Διαγωνισμός STEM STARS GREECE διοργανώνεται στην Ελλάδα, με σκοπό να υποστηρίξει, να αναδείξει και να επιβραβεύσει μαθήτριες/τές 14-18 χρονών, με ιδιαίτερη κλίση και ταλέντο στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά (STEM).Ποιος μπορεί να λάβει μέρος● Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθήτριες/τές που φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο της Ελλάδας και είναι μεταξύ 14 και 18 χρονών (Γ’ Γυμνασίου – Γ’ Λυκείου) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.● Κάθε συμμετέχουσα/ων μπορεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό μόνο με ένα project, ατομικά ή ως μέλος ομάδας 2 ή 3 ατόμων.● Όλοι οι συμμετέχουσες/οντες πρέπει να μιλούν επαρκώς την Αγγλική γλώσσα. Πού και πότε θα διεξαχθεί ο διαγωνισμόςΠροκριματικός...