Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Αποτελέσματα, θέματα και λύσεις των θεμάτων της 39ης Εθνικής Μαθηματικής Ολυμπιάδας “ο Αρχιμήδης”

Ο Προκριματικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο του Λαζάρου 16 Απριλίου  2022, ώρα 10.00 σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Την Κυριακή 17 Απριλίου, 10.00. θα γίνει η Μεσογειάδα, προαιρετικά για τους μεγάλους σε αίθουσα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΕΜΕ. Αποτελέσματα μικρών  τάξεων (Γυμνάσιο) Αποτελέσματα μεγάλων τάξεων (Λύκειο) ΘΕΜΑΤΑ     ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ) ΜΕΓΑΛΩΝ (ΛΥΚΕΙΟΥ)39ης ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ «O ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» 26/2/2022 ΛΥΣΕΙΣ Οι λύσεις των θεμάτων των μικρών  τάξεων (PDF)Οι λύσεις των θεμάτων των μεγάλων τάξεων (PDF)