Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών: Αριθμοί στην Εκπαίδευση

Μελέτη για το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και τις επιπτώσεις του στην εκπαίδευση δημοσιοποίησε η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών. Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή και σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση στην Ελλάδα (2017), εντός των επόμενων 10 ετών ο αριθμός των παιδιών ηλικίας 5 ετών (ηλικία έναρξης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης) αναμένεται να μειωθεί κατά 27%! Κατά την ίδια περίοδο το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 7-14 ετών θα μειωθεί κατά ποσοστό άνω του 17%! Στην ηλικιακή ομάδα 15-19 ετών και σε ορίζοντα 20 ετών προβλέπεται μια μείωση κατά 23% σε σύγκριση με το 2017. Αντίστοιχα το σχολικό έτος 2008/9 είχαμε συνολικά 185.917 εκπαιδευτικούς και το 2017 έχουμε...