Δ.Ο.Ε.: Παρέμβαση για την απαλλαγή των Διευθυντών Σχολείων από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης “πόθεν έσχες”

Με επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις» η Δ.Ο.Ε. αναφέρεται στο  άρθρο 1 παράγραφος 2 του σχεδίου νόμου και συγκεκριμένα στη διατύπωση «Ειδικότερα ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι Πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.»

Επειδή η συγκεκριμένη διατύπωση δεν είναι σαφής, αναφέρεται στην επιστολή,  και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να θεωρηθούν ως διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών ακόμα και οι διευθυντές-διευθύντριες δημοτικών σχολείων και οι προϊστάμενοι-προϊσταμένες νηπιαγωγείων, θεωρούμε απαραίτητη την παρέμβασή σας ώστε να αποφευχθεί τέτοιο ενδεχόμενο. . .