Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών: Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών 2018. 11 έως 22 Ιουνίου 2018. Δωρεάν διεπιστημονικά σεμινάρια

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, με την οικονομική υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οργανώνει από 11 έως 22 Ιουνίου 2018, τη Δελφική Ακαδημία Ευρωπαϊκών Σπουδών ΙΙ.

Φέτος τα Σεμινάρια της Ακαδημίας θα επικεντρωθούν στην πολιτιστική πολιτική στην Ευρώπη σε ποικίλες ιστορικές περιόδους, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαμορφωτική επίδραση του πολιτιστικού και ιστορικού παρελθόντος στο πολιτικό και πολιτιστικό παρόν.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατικά διεπιστημονικά σεμινάρια στην Αγγλική γλώσσα, τα οποία θα απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες αλλά και σε προπτυχιακούς φοιτητές.

Δεν καταβάλλονται δίδακτρα και προσφέρεται δωρεάν σίτιση και διαμονή στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στους Δελφούς. . . .