ΟΛΜΕ: Ερωτήματα για τη σύνταξη των δελτίων περιγραφικής αξιολόγησης

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα η ΟΛΜΕ διατυπώνει το ερώτημα ως προς την αρμοδιότητα της σύνταξης των δελτίων περιγραφικής αξιολόγησης. Συγκεκριμένα το ερώτημα που προκύπτει προέρχεται από το γεγονός γιατί ζητείται η περιγραφική αξιολόγηση από τους συναδέλφους τάξης και όχι από τους συναδέλφους που διδάσκουν στην ενισχυτική διδασκαλία. Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ . . . ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης Με το υπ’ αριθμόν έγγραφο 20116/Δ2/11-02-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, ζητείται από τους εκπαιδευτικούς τάξης να συμπληρώσουν δελτία περιγραφικής αξιολόγησης για τους μαθητές που παίρνουν μέρος στην Ενισχυτική Διδασκαλία. Ο υπεύθυνος του Σχολικού Κέντρου Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης “λαμβάνει υπόψη του τα δελτία περιγραφικής αξιολόγησης...