Ρεκόρ εργατικότητας στις Σέρρες: 95 ώρες υπερωρίες σε 18 εργάσιμες ημέρες

Με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών που αναρτήθηκε στη Διαύγεια εγκρίθηκαν 95! ώρες υπερωρίες για κάθε έναν από 33 υπαλλήλους της Διεύθυνσης για το διάστημα από 4/6 έως 30/6/2019, δηλαδή για 18 εργάσιμες ημέρες. Αυτό σημαίνει με απλά μαθηματικά περισσότερες από 5 ώρες ημερησίως, κάθε μέρα επί σχεδόν 4 εβδομάδες. Αντικείμενο της απασχόλησης; τα παρακάτω όπως επί λέξει αναφέρεται στην απόφαση Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης αποτελούμενο από τριάντα τρείς (33) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Σερρών για το χρονικό διάστημα από 04-06-2019 έως 30-06- 2019 για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ανάγκες αυτές αφορούν τα παρακάτω: 1. Την προετοιμασία...