ΥΠΠΕΘ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γ.Α.Κ. στην Ε.Β.Ε. στις Δ.Β. και στα Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19

Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου αποσπώνται εκπαιδευτικοί της Π.Ε. και της Δ.Ε. στην Ε.Β.Ε. στις Δ.Β. και στα Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2018-19. . . .