Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ: Θέματα και Απαντήσεις στα μαθήματα Α.Ο.Θ., Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Δικτύων Υπολογιστών, Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας, Μ.Ε.Κ.-ΜΕ.Κ. ΙΙ. Σχολιασμός από την Ο.Ε.Φ.Ε.

Α.Ο.Θ., Θέματα Απαντήσεις από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς Απαντήσεις από την Ο.Ε.Φ.Ε. Σχολιασμός από την Ο.Ε.Φ.Ε Δίκτυα Υπολογιστών/Τεχνολογία Δικτύων Υπολογιστών Θέματα Απαντήσεις από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς Απαντήσεις από την Ο.Ε.Φ.Ε. Σχολιασμός από την Ο.Ε.Φ.Ε Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία Θέματα Απαντήσεις από τα φροντιστήρια Πουκαμισάς Απαντήσεις από την Ο.Ε.Φ.Ε. Σχολιασμός από την Ο.Ε.Φ.Ε Αρχές Βιολογικής Γεωργίας Θέματα Απαντήσεις από την Ο.Ε.Φ.Ε. Σχολιασμός από την Ο.Ε.Φ.Ε Μ.Ε.Κ.-ΜΕ.Κ. ΙΙ. Θέματα Απαντήσεις από την Ο.Ε.Φ.Ε. Σχολιασμός από την Ο.Ε.Φ.Ε