Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Πρόσκληση σε Γ.Σ. την Κυριακή 3/3/2019

—————————- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ —————————-  Αθήνα, 8/2/2019 Καλούνται όλα τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη της Ε.Μ.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 10.00 το πρωί, στην αίθουσα ΑΔ του 1ου ορόφου στο Κτίριο του Νέου Χημείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ναυαρίνου 13α, Αθήνα).ΘΕΜΑΤΑ1. Απολογισμός του Δ.Σ. για το έτος 20182. Ισολογισμός και απολογισμός της διαχείρισης για το 20183. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής4. Έγκριση του ισολογισμού, απολογισμού και πεπραγμένων του Δ.Σ. και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη 5. Έγκριση του προϋπολογισμού για το 20196. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για τις αρχαιρεσίες7. Εξουσιοδότηση για την αγορά αποθηκευτικού χώρου ή γραφείου ή και πώληση αυτών8. Προτάσεις μελών Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία (πρέπει...