Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων: Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Οικιακή Οικονομία, Αρχαία Ελληνική γλώσσα και Γραμματεία καθώς και Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γυμνασίου για το σχ. έτος 2022/23

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας των Ημερησίων Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Ημερησίων και των Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023 Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής των Ημερησίων και Εσπερινών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2022-2023