ΟΛΜΕ: Αποδεικνύεται η πλήρης αποτυχία του ΥΠΑΙΘ να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα των εκπαιδευτικών μετά και τη γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ

Ξεκάθαρη δικαίωση της ΟΛΜΕ και της εκπαιδευτικής κοινότητας αποτέλεσε η υπ’ αριθμόν 4/2020 Γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετικά με το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η γνωμοδότηση αποδεικνύει την παραβίαση ουσιωδών κανόνων του GDRR, τους οποίους η ΑΠΔΠΧ αναφέρει αναλυτικά και δίνει προθεσμία 3 μηνών στο ΥΠΑΙΘ να συμμορφωθεί με σειρά υποδείξεων της, ώστε να προστατεύονται δεδομένα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η ΟΛΜΕ είχε προειδοποιήσει εγκαίρως, από τον προηγούμενο Μάρτιο, για τον κίνδυνο διαρροής των προσωπικών δεδομένων των εκπαιδευτικών και ζητούσε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τρεις μήνες μετά κι ενώ...