ΥΠΑΙΘ: Κατ’ εξαίρεση αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Κατ′ εξαίρεση απόσπαση εκπαιδευτικού, κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής στις σχολικές μονάδες τουΣυντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Γιοχάννεσμπουργκ, ύστερα από αίτησή του. Κατ′ εξαίρεση απόσπαση εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του Συντονιστικού ΓραφείουΕκπαίδευσης Γιοχάννεσμπουργκ, ύστερα από αίτησή τους