Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, της Άλγεβρας της Γεωμετρίας, της Ιστορίας, της Ξένης γλώσσας, της Πληροφορικής της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, της Άλγεβρας της Γεωμετρίας, της Ιστορίας, της Ξένης γλώσσας, της Πληροφορικής της Χημείας και της Βιολογίας του Ημερησίου και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, εκδόθηκαν από το ΥΠΑΙΘ. Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (το διδάσκονται οι μαθητές που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Ομάδων Προσανατολισμού της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου «Μαθηματικά – Β΄ μέρος» Γ΄ Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022. Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας Μαθηματικών Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021–2022. Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της ξένης γλώσσας Γενικού Λυκείου...