Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου

Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός Γ΄ Γυμνασίου εκδόθηκαν από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε τις οδηγίες