ΥΠΑΙΘ: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄ και της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις. Μέρος των θεμάτων θα επιλεγεί από την Τράπεζα θεμάτων

Απόφαση με θέμα: Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2021-22 εκδόθηκε από το ΥΠΑΙΘ. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την απόφαση.