Ο ρόλος του Αιρετού στα Υπηρεσιακά Συμβούλια – Ανακοίνωση υποψηφιότητας Βασίλη Βούγια

Συναδέλφισσες/οι Φίλες και φίλοι, την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, σε λίγες ημέρες από σήμερα, θα διεξαχθούν οι εκλογές του Υπουργείου Παιδείας για την ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων μας για τα  Υπηρεσιακά μας Συμβούλια, το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), το οποίο εδρεύει στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), τα οποία εδρεύουν στις έδρες των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) της χώρας.  Οι Αιρετοί που θα προκύψουν από την εκλογική διαδικασία της 7ης Νοεμβρίου θα εκπροσωπήσουν το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό(Ε.Β.Π.) για τα επόμενα δύο έτη. Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία αποτελούν Υπηρεσιακό Θεσμό, συμμετέχουν οι Αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων εδώ και 92 έτη και αυτό έχει κατακτηθεί ύστερα από επίπονους αγώνες και διεκδικήσεις. Ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο διαχειρίζεται  πάρα πολλά θέματα  που αφορούν στους εργαζομένους,...