Κε.Συ.Ψ.Υ.: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Διεκδικητικότητα και Αποτελεσματική Επικοινωνία» του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΚεΣυΨΥ) του ΕΑΠ της 30/3/2018

Τα βιωματικά εργαστήρια του ΚεΣυΨΥ αποσκοπούν στο να παράσχουν στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν ή να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, σε όποια πλαίσια κι αν αυτές αφορούν (προσωπικό, οικογενειακό, εργασιακό, μαθησιακό /ακαδημαϊκό κ.λπ.).

Στόχος του βιωματικού εργαστηρίου “Διεκδικητικότητα και Αποτελεσματική Επικοινωνία”είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με βασικές έννοιες που προσδιορίζουν τη διεκδικητικότητα, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της καθημερινής συνδιαλλαγής και τελικά της ποιότητας ζωής των συμμετεχόντων.

Το βιωματικό εργαστήριο θα υλοποιηθεί με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα: . . .